Vad är det för ny professur som inrättas vid universitetet i Lund? Och vad är det som gör att riskfaktorerna för att hamna i spelberoende har ökat de senaste åren i Sverige? Spel för alla men med trygghet och hjälp att få – är förmodligen den bästa lösningen.

onlinegambling-storDet är underbart med spel i de flesta former, vare sig det gäller poker, online-spel eller kanske gammal, hederlig baccarat. Men spelandet måste hållas under kontrollerade former och spelas med moderation.

I en artikel på Sveriges Radio rapporterades det nyligen om hur Sverige nu får sin allra första professor i spelberoende. Det är nämligen så att det saknas vetenskapliga kunskaper när det kommer till just spel om pengar och hur detta påverkar människor. I dagens läge är det närmare 100 000 svenskar som faktiskt räknas som spelberoende och det är delvis på grund av detta som den nya professuren inrättas vid Lunds universitet.

Möjlighet att forska i ämnet på en vetenskaplig basis

I och med en professur i spelberoende inrättas så hamnar också problemet med detta på agendan på ett helt annat sätt, på samma sätt som annan beroendeproblematik gör, det vill säga alkohol och droger samt folkhälsoproblem generellt. Det kan göra så att ämnet i sig lyfts vetenskapligt dessutom, något som ger forskare en möjlighet att få fördjupa sig i det.

En av riskfaktorerna är att man i dag kan spela dygnet runt på internet, och på kredit. Utbudet ökar ständigt och många inser inte vikten av att spela med en budget för att inte spela för mer pengar än vad ens ekonomiska tillgångar tillåter. Snabba och höga vinstutdelningar är ett exempel på en trigger som gör att enskilda personer faktiskt utvecklar ett spelberoende.

Framförallt är det spelbeteendet hos unga människor som forskare vill titta närmare på, för att förstå vilka komponenter som spelar roll.