I januari detta år skickade svenska Lotteriinspektionen brev till amerikanska Apple gällande den svenska App Store och casinoapparna som fanns att ladda hem där. Detta resulterade i att apparna plockades bort – men efter mycket om och men är de nu tillbaka igen.

iphone5

Att det i februari uppdagades att Lotteriinspektionen kontaktat amerikanska Apple gällande casinoapparna som fanns att ladda hem fritt i svenska App Store rapporterades av flertalet medier, och även vi här på Dream land. Till exempel skrev Sveriges Radio att man från inspektionens sida då försökte stoppa spelande på utländska casinon på ett helt nytt sätt, vilket helt enkelt var genom att stoppa spelbolagen från att kunna förmedla sina appar via Apple. Å andra sidan var det fortfarande möjligt att använda apparna för de personer som redan laddat hem appen, men de nya spelarna stoppades alltså helt från att kunna ladda hem en app och fick nöja sig med att spela casino online istället.

Varför tog man bort apparna?

Anledningen till att Apple tog bort apparna efter Lotteriinspektionens var för många inblandade parter något frustrerande och många hoppades på att det hela skulle röra sig om ett misstag. Vilket det till slut visade sig att så var fallet. Men i februari var problemer med bortplockandet ännu inte löst. Till exempel sa Branschföreningen för onlinespels VD Gustaf Hoffstedt att han aldrig tidigare hade varit med om att Lotteriinspektionen kontaktar privata företag för att upplysa dem om deras interna regelverk – vilket var vad man gjorde i situationen med Apple. Han var därför en av de parter som hoppades att inspektionens agerande skulle bottna i ett missförstånd, vilket man inte höll med om från inspektionens sida, skrev Metro som bland annat citerade en intervju i Dagens Industri. Där sa bland annat Lotteriinspektionen att enligt Apples regler så ska alla appar de tillhandahålla ha ”nödvändiga licenser och tillstånd för de platser där appen erbjuds” vilket inspektionen då menat att så var fallet. Men nu är apparna tillbaka igen.

Apple lägger tillbaka apparna

Till spelbolagens och Branschföreningen för onlinespels lycka så återinför nu Apple alla bortplockade spelappar på svenska App Store igen då man från Apples sida insett att det hela faktiskt i grund och botten var ett missförstånd. I ett pressmeddelande hos MyNewsDesk skriver Branschföreningen för onlinespel, via Hoffstedt, att Apple uppfattat det ”informativa” brevet från Lotteriinspektionen som att apparna som fanns i onlinebutiken skulle stå i strid med svensk lagstiftning – vilket de inte gör. Så nu när missförståndet är insett har Apple därför valt att återinföra apparna igen. I pressmeddelandet säger Hoffstedt även att han, tillsammans med Branschföreningen för onlinespel, hoppas att man nu kan lägga detta bakom sig och blicka framåt då Sverige enligt lag faktiskt inte får diskriminera utländska bolag enligt såväl svensk rätt som EU-rätt. Istället hoppas han nu på att man tillsammans med riksdag, regering och Lotteriinspektion nu kan lägga fokus på att bli mer konstruktiva i att skapa framtida spelreglering med ett licenssystem som inte diskriminerar utan behandlar alla aktörer inom spel på lika villkor.