Spel är kul, men alltid till en viss gräns. När spelandet blir ett beroende är det inte lika kul längre och det är faktiskt många som hamnar i ett sådant destruktivt missbruk.

593454-win

Att fuska när man spelar om pengar är inget ovanligt och självklart är det inte acceptabelt. Men innan man dömer någon för mycket, bör man tänka på att fusket ofta beror på ett enormt sug att vinna pengar. Detta sug för pengar kan i sin tur ha sin botten i att man är spelmissbrukare, vilket är en sjukdom och ett växande hälsoproblem. De på riksförbundet Attention säger just att spelberoendet faktiskt är ett växande problem och två procent av befolkningen lider av ett spelberoende, medan ytterligare fem procent ligger i riskzonen.

Tas inte på allvar

Problemspelandet är absolut vanligast bland de som har låg utbildning och socioekonomisk status, skriver gp.se. En femtedel av spelmissbrukarna lever i hushåll där det finns barn och förutom att en spelberoende kan skada sig själv, finns en stor risk att de även skadar folk i deras omgivning. Även om förhållandena ser ut på detta sätt, tas frågan inte riktigt på allvar. Spelberoendet har tillåtits att växa sig större och det har inte kommit många förslag om lagändringar genom åren. Inom vården har man inte heller ägnat problemet speciellt stor tanke. I Socialstyrelsens nya förslag till riktlinjer för missbruk saknas nämligen förslag som avser spelmissbruk.

Tecken på spelberoende

Att det inte alltid finns så mycket hjälp att tillgå gör att spelmissbrukare och deras familjer måste ta tag i missbruket på egen hand. Först och främst gäller det dock att upptäcka och inse att man har ett spelberoende. Detta kan man göra genom att gå igenom de här tecknen och se om de stämmer in på en själv eller en anhörig:

  • Du tänker hela tiden på spel och försöker skaffa pengar till det.
  • Du har misslyckats med att begränsa ditt spelande.
  • Du spelar för att slippa tänka på andra problem.
  • Du vill ha revansch när du förlorar och du återvänder till spel.
  • Du ljuger för att dölja spelandet.
  • Du begår brott för att få pengar till spel.
  • Du äventyrar dina relationer för spel.
  • Du tror att andra kan skaffa fram pengar för skulder från spelandet.